MWIRO

Titlul proiectului: Familie de sisteme optice formatoare de imagine, cu zoom, pentru domeniul spectral MWIR cu aplicații în domeniul securității – MWIRO

Tip proiect: Proiect de transfer la operatorul economic

Contract de finanțare pentru execuție proiecte: 27PTE/2020 semnat între Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și S.C PRO OPTICA S.A

Finanțare: Bugetul de stat

 

Denumirea Programului din PNII: Programul 2- Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Denumirea Subprogramului:  Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Valoarea totală a contractului : 1.572.205,00 lei

Durata contractului: 24 luni

Data de începere a perioadei de implementare: 29.05.2020

Data estimată de finalizare a perioadei de implementare: 27.05.2022

Consorțiu:  Pro Optica și IMT


Obiective generale /specifice ale proiectului:

 • Obiectivul general îl constituie creşterea competitivităţii PRO OPTICA şi consolidarea poziţiei pe piață prin completarea portofoliului de produse cu un produs nou, cu performanţe superioare faţă de cele ale sistemelor optice similare existente în prezent pe piaţă, produs ce poate fi comercializat cu succes atât pe piața națională cât şi pe cea internațională, care poate funcţiona de sine stătător sau cuplat cu sisteme auxiliare de tip extender compatibile. Acest proiect caută să largească aria de realizări în domeniul sistemelor optice formatoare de imagini, componente cu specific de optică care intră în aceasta categorie de sisteme, folosind experiența castigată în domeniul spectral LWIR. Sistemul ce va fi realizat lucrează în  domeniul MWIR și reprezintă o noutate atât pentru Pro Optica, pentru realizatorul de componente difractive IMT,  cât și pentru România.
 • Caracterul inovativ în raport cu stadiul actual pe plan național şi internațional.
 • Caracterul inovativ pe plan naţional constă în realizarea pentru prima dată a unui sistem optic cu zoom, formator de imagine în domeniul spectral MWIR.
 • Caracterul inovativ pe plan international constă în situarea pe un loc de frunte din punct de vedere al performanţelor generale şi chiar primul loc în ceea ce priveşte deschiderea sistemului (F# cel mai mic) ceea ce oferă o rezoluţie şi eficienţă energetică sporită.

Etapa 1: Experimentări în vederea stabilirii cerintelor funcționale și proiectarea modelului funcțional MWIRO

Data de finalizare a etapei 1:  31.12.2020

Rezultate etapa 1:

 • Tema de proiectare;                   
 • Raport de experimentări;
 • Proiect model funcțional MWIRO;       
 • Metode de caracterizare;     
 • Pagină web.


Etapa 2: Realizare și testare model functional MWIRO MF

Data de finalizare a etapei 2:  31.12.2021

Rezultate etapa 2:

 • Realizare MF MWIRO
 • Experimentare si caracterizare model functional MWIRO  MF
 • Elaborare specificatie tehnica MWIRO
 • Diseminare informatii

Model functional MWIRO

Structura optico-mecanica a modelului fuctional MWIRO

Testari ale componentelor optice realizate

Testarea componentelor optice reprezinta o activitate de maxima importanta pentru asigurarea reusitei realizarii sistemului optic in care sunt necesare intelegerea rolului pieselor optice dar si cunostinte legate de metrologia suprafetelor si tehnicilor de masurare precum si elemente de tehnologia de prelucrare.  Pentru suprafetele sferice au fost foloste masuratori interferometrice.

Suprafetele asferice si diffractive au fost testate folosind profilometre

 Profilul structurii difractive al suprafetei asferice si difractive al lentilei Lens_02 realizat cu profilometrul Mahr dupa extragerea din profilul initial) a profilului nominal si al abaterii suprafetei asferice.

Sistemul MWIRO – LITO

Pentru experimentarea structurilor difractive proiectate si realizate de catre IMT a fos proiectat un sistem cu o singura distanta focala, care foloseste din structura  sistemului zoom MWIRO a modulului de focusare. Acest sistem va fi denumit in continuare MWIRO-LITO.  SIstemul in varianata varianta MWIRO –LITO, fiind mai simplu, monofocal, cu componente sferice  permite realizarea unui mai bun context pentru verificarea elementului difractiv.

Schema optica a obiectivului MWIRO-LITO. Sistemul are o distanta focala de 70mm si un numar de apertura F# egal cu 3

Functia de transfer a obiectivului MWIRO-LITO

Forma structurii difractive  pe care trebuie sa-l realizeze IMT, prin metode fotolitografice

Imagini interferometrice ale  suprafeței corectoare MF , realizate de către partenerul IMT. Măsurările s-au efectuat cu  interferometrul cu lumina alba WLI (white light interferometry)  și sunt in figurile urmatoareEtapa3: Proiectare, realizare si testare prototip MWIRO si validare tehnologie de realizare

Data de finalizare a etapei 3:- 27.05.2022

Rezultate etapa 3:

3.1 Proiectare prototip MWIRO

3.2 Realizare prototip MWIRO

3.3 Validare si omologare prototip MWIRO

3.4 Diseminare informatii

3.5 Brevet. Comunicare stiintifica

MWIRO-01 dupa etapa de testare in vederea a omologarii

 Sigla BSDA Bucuresti 18-20 May 2022

MWIRO prezentat la standul Pro Optica de la BSDA 2022

MWIRO prezentat la standul Pro Optica de la BSDA 2022 si  extender –ul de 1.5x care face parte din familie

 

In aceasta etapa

 • a fost modificata documentatia de model functional (MF) pentru a fi valabila pentru prototip(P)
 • a fost realizat prototipul
 • a fost testat si omologat prototipul
 • a fost brevetata schema optica a obiectivului
 • s-a facut diseminare prin prezentarea produsului la expozitii (Egypt Defense Expo – Dec 2021 si BSDA Mai 2022 – Bucuresti)

Sistemul optic  MWIRO_01 este  un obiectiv zoom pentru domeniul spectral MWIR ( Medium Wave Infrared ) si are un raport de zoom continuu de 20x cu limitele de la  16.5mm pana la 330mm.

Modificarea distantei focale intre cele doua valori extreme ce asigura obtinerea  unor campuri de vedere ( FOV – field of view) diferite ,situate  respectiv intre 

 • 5mm – Camp larg (wide field-of-view  -WFOV)
 • 330mm – Camp ingust ( narrow field-of-view NFOV)

se realizeaza motorizat , la fel si focusarea pentru obiectele aflate la diferite distante

Produsul este compatibil cu oricare dintre camerele MWIR  comercializate în prezent pe plan internațional