MWIRO

Titlul proiectului: Familie de sisteme optice formatoare de imagine, cu zoom, pentru domeniul spectral MWIR cu aplicații în domeniul securității – MWIRO

Tip proiect: Proiect de transfer la operatorul economic

Contract de finanțare pentru execuție proiecte: 27PTE/2020 semnat între Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și S.C PRO OPTICA S.A

Finanțare: Bugetul de stat

Denumirea Programului din PNII: Programul 2- Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Denumirea Subprogramului:  Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Valoarea totală a contractului : 1.572.205,00 lei

Durata contractului: 24 luni

Data de începere a perioadei de implementare: 29.05.2020

Data estimată de finalizare a perioadei de implementare: 27.05.2022

Consorțiu:  Pro Optica și IMT


Obiective generale /specifice ale proiectului:

  • Obiectivul general îl constituie creşterea competitivităţii PRO OPTICA şi consolidarea poziţiei pe piață prin completarea portofoliului de produse cu un produs nou, cu performanţe superioare faţă de cele ale sistemelor optice similare existente în prezent pe piaţă, produs ce poate fi comercializat cu succes atât pe piața națională cât şi pe cea internațională, care poate funcţiona de sine stătător sau cuplat cu sisteme auxiliare de tip extender compatibile. Acest proiect caută să largească aria de realizări în domeniul sistemelor optice formatoare de imagini, componente cu specific de optică care intră în aceasta categorie de sisteme, folosind experiența castigată în domeniul spectral LWIR. Sistemul ce va fi realizat lucrează în  domeniul MWIR și reprezintă o noutate atât pentru Pro Optica, pentru realizatorul de componente difractive IMT,  cât și pentru România.
  • Caracterul inovativ în raport cu stadiul actual pe plan național şi internațional.
  • Caracterul inovativ pe plan naţional constă în realizarea pentru prima dată a unui sistem optic cu zoom, formator de imagine în domeniul spectral MWIR.
  • Caracterul inovativ pe plan international constă în situarea pe un loc de frunte din punct de vedere al performanţelor generale şi chiar primul loc în ceea ce priveşte deschiderea sistemului (F# cel mai mic) ceea ce oferă o rezoluţie şi eficienţă energetică sporită.

Etapa 1: Experimentări în vederea stabilirii cerintelor funcționale și proiectarea modelului funcțional MWIRO

Data de finalizare a etapei 1:  31.12.2020

Rezultate etapa 1:

  • Tema de proiectare;                   
  • Raport de experimentări;
  • Proiect model funcțional MWIRO;       
  • Metode de caracterizare;     
  • Pagină web.